tirsdag 31. juli 2012

Humanist, ikke voldsromantikerAv Jo Stein Moen, Utøyaveteran

27.juli skriver lektor Einar Kristian Steffenak om Utøyadagen, minnesamlingen som fant sted i AUFs regi på Utøya 22.juli. Under overskriften "Voldsromantiker på Utøya" beskriver han "en liten bismak" da han fulgte arrangementet på TV. Etter først å ha kritisert en ung AUFer som på TV "snakket om helvetet på Utøya" fordi det hang et bilde av Che Guevara på veggen bak ham, tar Steffenak for seg den inviterte svenske artisten Mikael Wiehe. Med utgangspunkt i en av Wiehes skarpe tekster konstaterer Steffenak at den gamle radikaleren, omtalt som "museumsvokter og diktaturvenn", representerer "godt, gammeldags leninistisk hat" og er på linje med Stalins massemordere. En uttalelse fra 2007 om Cuba får også gjennomgå. Ordene minner oss om at det i disse tider påligger alle et ansvar for å unngå hatefull, negativ retorikk.
Hadde en ikke visst bedre skulle en tro den aldri hvilende tenketanken Civita lusket i buskene. Jeg kjenner ikke Steffenaks relasjon til nevnte høyreorienterte tenketank, men ser på deres hjemmeside flere henvisninger til ham. Fra en innledning på et Civita frokostmøte i 2008 er han sitert slik: "Han mente også at flertallet av lærernes venstreorienterte holdninger bidrar til påvirke grundigheten i undervisningen om kommunismens forbrytelser". Det stemmer sikkert at mange her i landet vet lite om herjingene til kommunistiske diktaturer. Slik mange har lite kjennskap til grusomhetene utført av det høyreautoritære Franco-diktaturet i Spania som varte til langt ut på 1970-tallet, og ifølge Amnesty Internationals siste landrapport medførte 114.000 "forsvinninger". Apropos Amnesty: 28.mai i fjor fylte verdens fremste forkjemper for menneskettigheter, fredsprisvinneren Amnesty International, 50 år. 50-årsdagen ble markert over hele verden, i Stockholm med et større jubileumsarrangement på Södra Teatern, der – ja, nettopp – Mikael Wiehe, opptrådte..

At AUF på sin viktigste og vanskeligste dag, Utøyadagen 2012, valgte å gjøre som Amnesty International i Sverige gjorde på sin 50-årsdag, nemlig å invitere humanisten Mikael Wiehe, er ikke vanskelig å forstå. Han har to ganger tidligere spilt for AUF, henholdsvis på et landsmøte og på Utøyaleiren i 2009. Det er selvsagt synd om Utøyadagen ga Steffenak "en liten bismak". Vi som satt i gressbakken på Utøya om formiddagen 22.juli 2012 opplevde et sterkt samhold, en verdig seremoni og en invitert artist som i tråd med de beste tradisjoner på Utøya, AUFs hjerte, sang to av sine beste - og for anledningen usedvanlig velvalgte sanger: "Valet" og "En sång till modet". Sanger som har betydd mye for mange av de som var på Utøya den skjebnesvangre dagen i fjor og mange av oss andre.
Artikkelen sto på trykk på Debatt-siden til Dagbladet 31.juli 2012 som reaksjon på følgende kronikk:
Referanser Civita:

Ingen kommentarer: