fredag 23. august 2013

Idrett for alleIdrettslag utgjør en stor del av frivillighets-Norge, og gir viktige bidrag til livskvalitet og mestring for barn og unge. Adresseavisen har nylig fokusert på at utenlandsregistrerte spillselskap har ført opp trønderske idrettslag på en liste over lag som angivelig kan motta penger via en "grasrotandel" fra nettspill, i konkurranse med Norsk Tipping. Ett idrettslag har vedgått aktivt å ha ført seg opp på lista, andre stiller seg direkte uforstående til oppføringen. Den dugnadsbaserte bydelsklubben Astor FK er i sistnevnte kategori. Under overskrifta "Knyttes til ulovlige spillselskaper" trykket Adressa 20/8 bilde fra Astorbanen på hele forsida, og flere bilder fra banen i Sportsbilaget. Dette til tross for at det kategorisk er benektet fra klubbens side at noe vedtaksført organ noen sinne har diskutert og/eller vedtatt å stå på en slik liste. "Norgesautomaten.com" var ukjent for styre og administrasjon, og det er fortsatt en gåte hvordan eller når klubben havnet på lista. Det har heller ikke vært inntekter til klubbkontoen fra det vi anser som et useriøst selskap. Dette vet Adressa, som sågar langt på vei har skrevet det: "En talsmann for bettingselskapet, på telefon fra Georgia, USA, ønsker ikke å fortelle hva han heter". Eiendommelig oppførsel fra en talsmann, må man vel si. Men ikke mer eiendommelig enn at Adressa samme dag klinte til med forside basert på lista til selskapet den navnløse kilden representerer.

 Det overrasker oss at enkelte synes å fryde seg over dette. Avisas kommentator Kjetil Krogsæter skrev 21/8 at "Det var litt ålreit å se den panikken som bredte seg i klubbene da Adressa tok opp saken". Vel, vi kan bare snakke for Astor FK sin del. Når byens monopolavis ringte og fortalte om en liste ingen i klubbledelsen kjenner til eller vet hvordan man havnet på, bør alarmklokkene ringe. Idrettslag er helt avhengig av tillit fra foreldre og omgivelser. Hvor han har det fra at det var "panikk", vet vi ikke. Over hundre barn og unge trente i regnet på Astorbanen dagen banen preget avisas forside. Men selvsagt tar ledelsen dette alvorlig. Saken var oppe på klubbens styremøte, som vedtok entydig støtte til Norsk Tipping, og understreker at Astor FK som klubb aldri har "latt seg verve" til "det Maltabaserte selskapet", slik Krogsæter mer enn antyder. Det tas til etterretning at generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund valgte å uttale seg om saken før han kontaktet de omtalte lokale ledd i egen organisasjon. Vi har tatt kontakt med NIF for en oppklaringsrunde.

Til vår glede leste vi i Adressa 21/8 at eier av nettselskapene, Betsson, nå "legger seg flat", "beklager at listen omfatter klubber som ikke ønsker å være på den", og fjerner lista. Det skulle for så vidt bare mangle, en uke etter at Astor FK først tok kontakt og krevde det. Vi vurderer nå å forfølge saken juridisk. Retretten fra spillselskapet kommer forøvrig på samme side (!) som Krogsæters artikkel, kalt "De skiter i eget reir", med henvisning til idrettslag på lista som Betsson nå beklager. "Det oser dårlig samvittighet hos idrettslag som ble tatt med buksene nede hos utenlandske bettingselskaper", skriver han kjekt. Hvem som skiter i hvilket reir kan diskuteres.

Astor FK stiller seg helhjertet bak den norske spillmodellen. Vi er stolt samarbeidspartner av Norsk Tipping, og har i 50 år gitt barn og unge på Byåsen idrettstilbud, basert på frivillig, ulønnet innsats fra fenomenale foreldre. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket kraft.

 
Innlegget sto på trykk i Ordet Fritt i Adresseavisen fredag 23.august 2013, signert Jo Stein Moen, styreleder i Astor FK og Magnus Ottesen, daglig leder i Astor FK. 

Les mer om Astor FK her: www.astorfk.no