tirsdag 9. april 2013

Kultur for heltid


Nei. Sykepleierne er ikke late. De fortjener respekt.

Jeg kan ikke erindre å ha sett noen i fullt alvor tillate seg å spørre høyt om kontorister, sykehussjefer, redaktører, journalister, politikere eller organisasjonsfolk er late. Men det er liksom blitt helt ok å insinuere at sykepleierne er det. For oss som daglig får innblikk i velferdsarbeidernes tøffe hverdag framstår det ikke bare som grenseløst urimelig. Det framstår som nokså ufint.

Etter et oppslag på TV2 16. februar, der reporteren som naturlig konsekvens av vinklingen i en heltid/deltidssak, spurte en helsesjef om "… late sykepleiere", skrev jeg nærmest i affekt følgende på min Facebookvegg: "Blir svært provosert av at enkelte synes ufrivillig deltid er "late sykepleiere" sin egen skyld. Så lenge stat og kommune knapt tilbyr heltid er det SYSTEMET som må skjerpe seg – ikke de med varme hender og ubekvem arbeidstid." I løpet av en halvtime hadde mer enn 50 Facebookvenner trykket "liker", altså gitt en slags støtte til utsagnet. Påfallende mange med tilknytning til helsevesenet. Blant de som sa seg enig var Ap-veteran Gunhild Øyangen, som la til for egen regning: "Dette er den mest skammelige saken i norsk politikk". Klar tale fra en mangeårig leder i Stortingets sosialkomitè og anerkjent Ap-statsråd.

Hvordan ble klimaet slik at sykepleierne anklages for latskap? Var tidsskillet for to år siden, 6.april 2011, mon tro? Da sa en toppsjef i arbeidergiverorganisasjonen Spekter, som forhandler med sykepleiernes organisasjoner, at: "Jeg synes alle, kanskje særlig sykepleiere, må opprioritere verdien av arbeid. Skal vi få nok arbeidskraft i denne sektoren når eldrebølgen kommer så må folk jobbe mer. De må forstå at de må delta på denne dugnaden. Da kan verken sykepleiere eller andre bruke tiden de kunne stilt til rådighet for arbeidslivet på å sitte på kafé eller gå på SATS, da må vi delta i arbeidslivet". Reaksjonene lot ikke vente på seg. Sykepleierforbundets leder kalte det "sjikanering av individuelle sykepleiere som jeg synes er svært grov", mens fylkesordføreren i Sør-Trøndelag (Ap) mente "utfallet mot alle landets helse- og omsorgsarbeidere mangler sidestykke i norsk arbeidsgiverpolitikk i moderne tid, og er nærmest en oppfordring til landets unge om å velge seg andre yrkesveier".

Hele fagbevegelsen, fra Fagforbundet til Delta og Sykepleierforbundet, har åpenbart mye å bidra med for å fjerne ufrivillig deltid. I likhet med regjeringa, som nå tar flere skritt i riktig retning. Man oppfordrer kommunene til "å gjøre heltid til normen også innen sektorer som helse- og omsorg, hvor deltidsarbeid er svært utbredt". Det er en vei å gå. Trondheim Ap har programfestet at byen vår skal være en foregangskommune, og er godt i gang med forsøksprosjekter og konkrete tiltak.

Det snakkes stadig oftere om "å etablere en heltidskultur" i helsevesenet. Mange tenker visst da på den enkelte syke- eller hjelpepleier. I mine øyne er det minst like viktig å etablere heltidskultur hos arbeidsgivere, sykehus- og sykehjemseiere (stat og kommune) og i den enkelte avdelingsledelse. I en situasjon da det i for liten grad utlyses faste heltidsstillinger er det noe lettvint å hevde arbeidsfolka må endre holdning.
Framfor alt er ufrivillig deltid en alvorlig systembrist, som ikke må forveksles med frivillig deltid. Faktum er at langt flere unge må velge omsorg som yrkesvei i framtida. Klare, ambisiøse vedtak mot ufrivillig deltid fra Ap-landsmøtet neste uke, vil være en håndsrekning til dem og alle oss som tror på velferdsstaten.

Artikkelen sto på trykk på side 2 i Klassekampen 10.april 2013, og var signert Jo Stein Moen. Bystyremedlem i Trondheim (Ap)    


1 kommentar:

Håkon sa...

Du har helt rett i dette med sykepleierne. De er ikke late i det hele tatt og de som sier det bør faktisk dra på besøk på sykehus og pleiehjem å skape seg et faktisk bilde.

Når det gjelder deltid så er det statens anliggende og LOs. Grunnen til at staten bruker deltid så mye er at de slipper overtidsutgiftene. En person på 60% stilling kan jobbe opp til 100% stilling uten å få overtidsbetalt. Over 100% gir overtidsbetalt. Men varierende sykefravær må man trå til og jobbe mer enn stillingsbeskrivelsen. Og da slipper man dyre overtidstillegg.

Altså : Stillingsbrøker er en forsikring mot overtidstillegget.

Dette viser igjen at avtalene gjort med arbeidstakerforeningene er så gode for arbeidstakere at det slår tilbake mot dem. Det må forsikres mot at overtidstelen kommer i bruk, for det er for dyrt. Dette igjen går ut over hele grupper mennesker. Det er kanskje på tide å se litt på avtalene? Det er kanskje bedre at de som arbeidstagerorganisasjonene skal representere får jobbe mer enn at de for en hver pris skal selge overtid til en så høy kost at det aldri blir noe av?

Til slutt. Det er ikke bare helsevesenet som opplever stillingsbrøker og denne problemsituasjonen. Det er f.eks. de ansatte i Vinmonopolet også. De får ikke faste heltidsstillinger. Og når det er der også vil jeg tro det er mange steder i det offentlige som f.eks. Posten. Jeg vet ikke - men du kan jo titte litt på det om du er interessert.

Fint innlegg :)